Yazdır

Fotovoltaik sistemler, yarıiletkenlerin fotovoltaik etki özelliğini kullanarak, Güneş ışığından elektrik enerjisi üreten doğa dostu enerji üretim araçlarıdır.

Bu cihazlar, kurulan sisteme bağlı olarak bir kaç kW'dan birkaç MW'a kadar elektrik üretebilir. Bu sistemlerle üretilen her 1 KWh enerji ortalama 750 gr CO2 salınımını engellemektedir.

Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle, yakın zamana kadar oldukça az kullanılan sistemler, günümüzde yaygınlık kazanmaya başlamıştır.

Mikro ölçekli yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle sık jenaratör kullanım ihtiyacı duyan kurumlar için çok ciddi avantaj sağlamaktadır. Enerji sürekliliği ve maliyeti açısından incelendiğinde her hangi bir teşvik olmaksızın dahi bu tarz uygulamalar için güneş ve rüzgar enerji sistemleri oldukça verimli olmaktadırlar ve kısa amortisman sürelerine sahiptirler.

Devimsel olarak fotovoltaik güneş enerji sistemleri için her verim aralığına ve gereksinime uygun çözümler sunmaktayız. Kaliteli, uzun ömürlü sistemlere sahip olmak ve ileri teknolojinin gücünü yanınıza almak için bizlerle temasa geçmekten çekinmeyin.

Danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Güneş enerjisi fizibilite çalışması ve sonuç raporu hazırlama
  • Rüzgar enerjisi fizibilite çalışması ve sonuç raporu hazırlama
  • Jeneratörler ve depolama sistemleri kombinasyonu ile verimli enerji kullanımı danışmanlığı
  • İşletmeler, fabrikalar ve belediyeler için solar aydınlatma fizibilite çalışması ve sonuç raporu hazırlama

Sosyal Medya

Site Hakkında

2010 yılının Ocak ayında faaliyetlerine başlamış olan Devimsel adlı teknoloji firmasının kurumsal Internet sayfalarına hoş geldiniz!

Devimsel, Enerji, Tüketici Elektroniği, Taşıt ve Savunma alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirmekte ve yenilikçi ürünler ortaya çıkarmaktadır. Adı geçen alanlarda gerçekleştirdiği AR/GE projeleri dışında akademi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürünlerin ithalatını ve satışını yapmaktadır.